"Aara Tea"

Finare än finaste te, direkt från teplantagen.
Finer than finest tea, direct from the tea plantation.

Te är en mycket populär dryck som numera konsumeras över hela världen. Människor i hela världen har druckit te i tusentals år och detta med god anledning. Många studier har visat att en mängd olika teer kan öka ditt immunförsvar och bekämpa inflammation.

Tea is the most popular drink in the world. People all over the world have been drinking tea for thousands of centuries, and for good reason. Numerous studies have shown that a variety of teas may boost your immune system and fight off inflammation..

Varför ska man dricka te?

Efter vatten te är det världens vanligaste dryck. Te kan öka ditt immunförsvar och bekämpa inflammation. Det har högt innehåll av antioxidanter som kan skydda mot sjukdomar och motverka åldrande. Te innehåller theanin som motverkar trötthet och är lugnande.

Why should you drink tea?

It is both tasty and cheap. After water, tea is the most common drink in the world. Tea may boost your immune system and fight off inflammation. High contain of antioxidants that can protect against diseases and counteract aging. Contains tea that contracts fatigue and theanine that is soothing.

Vår produkter

Our products

Aara te 100 tepåsar-200g

Aara tea 100 tea bags - 200g

Aara te Svart te, lösvikt

Aara tea black tea, loose weight

LEIJONLOGGAN – En kvalitetssymbol

Leijon-Logo ägs av “Sri Lanka Tea Board” och är globalt varumärke. Leijonloggan på ditt tepaket är en garanti för att det är äkta Ceylonte som är packat i Sri Lanka och teet har 100% högsta kvalitet. För att säkerställa att teet du köper är ett Ceylonte se efter att det har Leijonloggan.

LION LOGO – Symbol of quality

The Logo is owned by the Sri Lanka Tea Board and globally trademarked. Lion Logo on your pack of tea is a guarantee for 100% highest quality Pure Ceylon Tea packed in Sri Lanka. To ensure what you buy is Ceylon Tea, look for the Lion Logo.

Vår vision är Vi ska erbjuda konsumenterna med ett te av världsklass och med tillgänglighet överallt.

Our vision is We will provide consumers with world-class tea and available everywhere.

Kundservice: / Customer service:

+46 700 25 25 07
teaaara@gmail.com
www.aaratea.com

Öppettider
Opening hours

08.00-17.00