Om oss
About us

Vi ger världens bästa Ceylonte från Sri Lanka till våra värdefulla kunder.
We bring the world class best Ceylon tea from Sri Lanka to our valuable customers.

Aara Tea

Finare än finaste te, direkt från teplatagen.
Finer than finest tea, direct from the tea plantation.

Vi kommer ursprungligen från Sri Lanka. Nu bor vi i Härnösand i Sverige. Vi är uppvuxna där te är en naturlig del av livet. Där fick vi smakerfarenhet av det svarta frukostteet, som vi minns och saknar från vår barndom. Vårt mål är att erbjuda ett te som är av högsta kvalitet för svenskar och européer. Idag startar vi lokalt. Vårt mål är att i framtiden vara en av de större leverantörerna av te till svenska livsmedelskedjan.
We are originally from Sri Lanka. Just now we are living in Härnösand, Sweden. We grew up where tea is a natural part of life. There we got a taste experience of the black breakfast tea, which we remember and miss from our childhood. Our goal is to offer the highest quality tea to Swedes and Europeans. Today we start locally. Our goal is to be one of the major suppliers of tea to the Swedish food market in the future.

Vår vision är
Vi ska erbjuda konsumenterna med ett te av världsklass och med tillgänglighet överallt.

Our vision is
We will provide consumers with world-class tea and available everywhere.

Vår affärside är,

Återspeglar samhällets och konsumenternas behov, med hållbarhet som ett fokusområde.

Vi arbetar för att kunden ska få ett av världsklass te till bättre pris. Integration och förbättring står fokus i vår verksamhet.

Our mission is

Reflects the needs of society and consumers, with sustainability as a focus area.

We work for the customer to get world-class tea for a better price. Integration and improvement are the focus of our business.

FAIZ AHAMED

Chairman of Aara tea

INSHAFA MIHILAR

Marketing manager of Aara tea

Review Us On